Natječaj za postavljanje samoposlužnih aparata

Spačva d.d. poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da se jave na natječaj za postavljanje samoposlužnih aparata za kavu i ostale hladne i tople napitke. Tekst natječaja nalazi se na sljedećem linku:

Natječaj za postavljanje samoposlužnih aparata

Ponude se primaju do 30. lipnja 2017. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda je zatvorenog tipa. Otvaranje će se održati 03. srpnja 2017. godine u 12h.

e-mail: nabava@spacva.hr
telefon: 032 616 715