Uprava

Članovi Uprave

Predsjednik Uprave

Josip Faletar

Član Uprave

Ante Radoš

Član Uprave

Ivan Perković

Članovi Nadzornog Odbora

Predsjednik Nadzornog odbora

Borislav Škegro

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Mario Popić

Član Nadzornog odbora

Jakov Krešić

Član Nadzornog odbora

Ante Lučić

Član Nadzornog odbora

Ilija Budimir