Dioničari

Vlasnička struktura - Udjeli su podjeljeni na sljedeći način

  • Fond rizičnog kapitala Quaestus Private Equity Kapital II 66,20 %
  • Hrvatska poštanska banka d.d 26.48%
  • Čvor d.o.o. 5.48%
  • Mali dioničari 1.84%