Dioničari

Vlasnička struktura - Udjeli su podjeljeni na sljedeći način

  • Fond rizičnog kapitala Quaestus Private Equity Kapital II 75.85%
  • Hrvatska poštanska banka d.d 18.96%
  • Čvor d.o.o. 3.92%
  • Mali dioničari 1.27%